Statsministerens kontor

En offentlig myndighet

13 henvendelser
Lønnsnivået ved Statsministerens kontor
Svar fra Statsministerens kontor til Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. We hereby confi...
Tidligere statsministerlønninger
Svar fra Statsministerens kontor til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Mona Olsen, Takk for din henvendelse. Statsministerens godtgjørelse fastsettes årlig av Stortinget etter innstilling fra Stortingets presidentskap....
Vi viser til tidligere kommunikasjon i denne saken, senest sin e-post 17. mai 2018 der du ber om at vi anmoder personene som har krav på taushet om sam...
Statsministerboligen og trikkesporet
Svar fra Statsministerens kontor til Herman Langvik den .
Delvis vellykket.
Du kan ringe til telefonnummer 901 55 998 i morgen (9. januar 2018) mellom kl. 09.15 og kl. 09.30. Med vennlig hilsen Statsministerens kontor, postm...
Ministrenes lønn og personalmapper
Svar fra Statsministerens kontor til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
  Vi viser til krav om innsyn 22.8.2017. Vedlagt følger innholdet i personalmapper for statsrådene Dale, Hauglie, Helgesen, Helleland, Jensen, Sann...
Vi viser til ditt svar av 22082017, hvor du opplyser at du ikke har mottatt svar på innsynskrav om personalmappe tidligere. Denne e-posten ble sendt...
Brodtkorbs kunder
Svar fra Statsministerens kontor til Daniel den .
Delvis vellykket.
Hei, Vi viser til din e-post 22. desember 2016, der du ber om innsyn i et dokument med en oversikt over statssekretær Julie Brodtkorbs tidligere kunde...
Innsyn i henvendelse om Keshe Foundation
Henvendelse til Statsministerens kontor, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Det er vel ingenting som tyder på at budskapet i disse skrivene om gratis energi er reelt. En kan lese mer om Keshe Foundation på http://tovsugeren.b...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?