Statistisk sentralbyrå - SSB

En offentlig myndighet

16 henvendelser
Innsyn i arbeidskontrakt
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til Ingeborg Johansen den .
Avslått
Hei! Viser til din forespørsel om innsyn i Christine Meyers arbeidskontrakt. Christine Meyer er ansatt av Finansdepartementet. Når det gjelder innsy...
SSBs arkivrutiner
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til B. Waldron den .
Venter på kategorisering.
  Vi viser til SSB brev til Sivilombudsmannen datert 11.11.2016.   Vedlagt oversendes de nevnte dokumentene. Dette er interne dokumenter som utl...
Vedrørende din henvendelse til SSB angående 3 dokumenter journalført hos Riksarkivet. Riksarkivets saksnummer er 2015/23563. De dokumenter det her hen...
Arkivplan
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til B. Waldron den .
Avslått
Viser til henvendelse av 11. oktober 2016. Fra vårt ståsted ønsker vi ikke at påstanden om at SSB har begått flere saksbehandlingsfeil i vår håndteri...
Vedrørende din klage datert 07.10.2016. Etter nærmere vurdering finner vi å kunne utlevere følgende liste over journalpostopplysninger. Bruk arkivsak...
Arkivnøkkel for Statistisk sentralbyrå
Henvendelse til Statistisk sentralbyrå - SSB, gjort av B. Waldron. Merknad av B. Waldron den .
Har ikke informasjonen.
Arkivforskrifta § 2-6. Journalføring og anna registrering, første ledd: «Desse organinterne dokumenta skal likevel alltid journalførast: a) dokument so...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?