Statistisk sentralbyrå - SSB

En offentlig myndighet

16 henvendelser
Vi viser til e-post av 29. juni om klage over innsyn i saken som omtales som "Ledelsen i SSB sin korrespondanse om omstillingsprosessen". Innsynskrave...
Anbefaler deg å bruke malene for klager og innsynskrav hos Norsk Presseforbund og Innsynsbloggen som utgangspunkt når du skriver klager - her burde du...
Kontroversen rundt Erling Holmøy i SSB
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Viser til din henvendelse datert 30. november 2017. Vi deler din oppfatning om at innsyn ikke må gjelde et bestemt saksforhold slik det er definert i...
Hei Vi viser til henvendelsen nedenfor SSB legger til grunn FNs prinsipper for offisiell statistikk slik de framstår i vedlagte link http://www.ssb....
Viser til e-post datert 29. september 2016. SSB har ingen saker eller dokumenter journalført med arkivkode 023.00 Hilsen Arkivet i SSB _____________...
Viser til innsynskrav av 29.09.2016 og oversender dokumenter i saksnr.2013/982, doknr.1 og 2 Hilsen Arkivet i SSB ____________________________________...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?