Statistisk sentralbyrå - SSB

En offentlig myndighet

16 henvendelser
Saken ble 11. desember 2017 oversendt Finansdepartementet for videre behandling. Se vedlagt kopi av brev. Med vennlig hilsen Arkivet -----Opprinn...
Vi viser til din e-post datert søndag 18. februar 2018, der du ber om innsyn i Birger Vikørens arbeidskontrakt samt alle hans kalenderoppføringer hitti...
Innsyn i oversikt over rammeavtaler
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til Gorm Eriksen den .
Venter på kategorisering.
Hei! Viser til din henvendelse datert 15. mars klokken 22:47. Vi ber om at du gir en nærmere redegjørelse for hva du er interessert i når du skriver...
Innsyn i arkivplan
Oppfølging sendt til Statistisk sentralbyrå - SSB av Gorm Eriksen den .
Svært forsinket.
Hei, og takk for raskt svar. Håper at dere har mer informasjon i august. Det er vanskelig å vite hva man kan be om innsyn i uten en arkivplan. Vi e...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?