Statens vegvesen - Vegdirektoratet

En offentlig myndighet

5 henvendelser
  Tester om denne adressen er riktig?     Med hilsen Cecilia Stensland J Dokumentasjonssenter Vegdirektoratet Telefon: +47 22073918    ...
Teknisk funksjon ATK.
Henvendelse til Statens vegvesen - Vegdirektoratet, gjort av Vidar Løkken. Merknad av E. Jenssen den .
Venter på kategorisering.
Svaret «Dokumentet du refererte til eksisterer ikke lengre» er svært problematisk og burde klages på.
Til Innsynsanmodning Vedlagt oversendes dokument 16/5712-2 Innsynshenvendelse - Forespørsel om bruk av data fra automatisk skiltgjenkjenning i sak Br...
Liste over stjålne skilt
Svar fra Statens vegvesen - Vegdirektoratet til Innsynsanmodning den .
Har ikke informasjonen.
Vedlagt følger svar på henvendelse fra Statens vegvesen. Med hilsen Bjørn Andreas Lund Seksjon: ITS Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet,...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?