Statens vegvesen - Vegdirektoratet

En offentlig myndighet

8 henvendelser
Kurs Big data
Svar fra Statens vegvesen - Vegdirektoratet til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Hei! I dokumentene er det sladdet kun enhetspriser og antall deltagere. Årsaken til at antall personer er sladdet er å unngå mulighet for å regne tilba...
Lønnsnivået i Statens vegvesen
Svar fra Statens vegvesen - Vegdirektoratet til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler. E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530. For vegmelding, rin...
Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler. E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530. For vegmelding, rin...
Hei, Prøv denne, i CSV-format. 3048 er riktig antall pr. 11. desember, og ble vist korrekt her da jeg sendte den. Noe må ha skjedd med filen i overse...
Teknisk funksjon ATK.
Henvendelse til Statens vegvesen - Vegdirektoratet, gjort av Vidar Løkken. Merknad av E. Jenssen den .
Venter på kategorisering.
Svaret «Dokumentet du refererte til eksisterer ikke lengre» er svært problematisk og burde klages på.
Til Innsynsanmodning Vedlagt oversendes dokument 16/5712-2 Innsynshenvendelse - Forespørsel om bruk av data fra automatisk skiltgjenkjenning i sak Br...
Liste over stjålne skilt
Svar fra Statens vegvesen - Vegdirektoratet til Innsynsanmodning den .
Har ikke informasjonen.
Vedlagt følger svar på henvendelse fra Statens vegvesen. Med hilsen Bjørn Andreas Lund Seksjon: ITS Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet,...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?