Sporveien Oslo AS

En offentlig myndighet, også kalt Sporveien

Sporveien Oslo AS er heleid av Oslo kommune.

11 henvendelser
Sporveiens anskaffelse av nye trikker i Oslo
Svar fra Sporveien Oslo AS til Marte Nilsen den .
Venter på kategorisering.
Hei,   Oversendelse av  dokumenter fra Sporveien AS. Papirer ettersendes ikke   Sak: 18-01523     Mvh   Dokumentsenteret for Sporveie...
Innsyn i ansattes lønninger
Svar fra Sporveien Oslo AS til Marthe Nilsen den .
Svært forsinket.
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Innsyn i offentlig journal
Svar fra Sporveien Oslo AS til Marthe Nilsen den .
Vellykket.
Hei,   Vedlagt følger utskrift av offentlig journal for september 2018, med henvisning til innsynsbegjæring datert 8. oktober 2018     Med v...
Sporveien og GDPR
Svar fra Sporveien Oslo AS til Marte Nilsen den .
Venter på kategorisering.
Hei   I tråd med Fylkesmannens vedtak datert 15. august 2018 sender vi her vedlagt usladdet versjon av presentasjonen «GDPR i Sporveien 20172012»....
Lønnsnivået i Sporveien
Svar fra Sporveien Oslo AS til Marte Nilsen den .
Svært forsinket.
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Sporveiens postjournal for 2018
Svar fra Sporveien Oslo AS til Mona Olsen den .
Vellykket.
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Takk for din henvendelse. De reglene du referer til står i Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning FOR-2013-08-09-967, men det fremgår av...
Hei igjen! Jeg viser til mitt forrige svar i denne saken, og kan tilføye: Du har bedt om pris og produsent på benker i Nydalen stasjon. Nydalen stasjo...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?