Sporveien Oslo AS

En offentlig myndighet, også kalt Sporveien

Sporveien Oslo AS er heleid av Oslo kommune.

6 henvendelser
Sporveien og GDPR
Svar fra Sporveien Oslo AS til Marte Nilsen den .
Forsinket.
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
   Til Marte Nilsen.   Viser til din innsynsbegjæring datert 16. mai 2018, og oversender herved vårt svar.   Vedlagt ansettelseskontrakt og...
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Takk for din henvendelse. De reglene du referer til står i Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning FOR-2013-08-09-967, men det fremgår av...
Hei igjen! Jeg viser til mitt forrige svar i denne saken, og kan tilføye: Du har bedt om pris og produsent på benker i Nydalen stasjon. Nydalen stasjo...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?