Spesialenheten for politisaker

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Viser til e-post 11.januar 2018. Har konferert med Presthus og har fått bekreftet at det er samme utgave som pressen har fått. Med vennlig hilsen Be...
Henleggelser hos Spesialenheten
Svar fra Spesialenheten for politisaker til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Det vises til e-post 8. januar 2018. Du kan finne seneste tilgjengelig årsrapport på denne lenken: http://www.spesialenheten.no/Bokmål/Publikasjoner/Å...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?