Solund kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Solund kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Eg sender våre reglement for kommunestyre og formannskap. Venleg helsing Konsulent/Arkivleiar --------------------------------------------...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?