Sokndal kommune

En offentlig myndighet

9 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Sokndal
Svar fra Sokndal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Med vennlig hilsen, May Lene Vestbøstad                                                    Politisk sekretær Fellestjenester / Sokndal Kommune +47 51 4...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sokndal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
    Med vennlig hilsen, May Lene Vestbøstad                                                [1]cid:image002.png@01D2E35E.C83C6D40 [2]logo [3]cid:...
Hei   Oversender dokument 2017000240 - Gnr 57 bnr 144 Søknad om veirett, Stølsveien 9, 4380 Hauge i Dalane       Med vennlig hilsen [1]Besk...
    Mvh Linda Lindås Mydland - kart/matrikkel - TEKNIKK- OG MILJØETAT [1]Sokndal Kommune Sentralbord:            +47 51 47 06 00 Direkte in...
Vedlagt følger : - Reguleringsplan 2006003 Timredalen Barstad - Reguleringsplan 2002003 "Foreøyna" Barstadvatnet   Når det gjelder reguleringsp...
Gnr 95 bnr 2 Saurdal Nedre
Svar fra Sokndal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
  Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. personopp...
Gnr 65 bnr 5
Svar fra Sokndal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei! Dette ble oversendt deg 27/2-17. Se mail under.   Sender alle vedlegg en gang til.   Med vennlig hilsen   May Visdal-Johnsen Ark...
Gnr 22 bnr 1 Gulland
Svar fra Sokndal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Med vennlig hilsen Steinar Nordvoll, jordbrukssjef Landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal, Teknisk avdeling Direkte telefon: 51 46 10 32 – mobilt...
Gnr 69 bnr 2
Svar fra Sokndal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Med vennlig hilsen Steinar Nordvoll, jordbrukssjef Landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal, Teknisk avdeling Direkte telefon: 51 46 10 32 – mobilt...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?