Søgne kommune

En offentlig myndighet

8 henvendelser
Postjournal for 2008 - 2014, Søgne
Svar fra Søgne kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Søgne kommune kom først i 2011 skikkelig igang med å lagre Postlister elektronisk. Enkeltdatoene i 2010 ble tatt med i oversendelsen, da disse og...
Ber om oversikt over slettede journalposter i 2017
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Venter på kategorisering.
Vår ref 2018/2 Vennlig hilsen Søgne kommune Liv Heier Tysil | arkivleder e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELI...
Innsynsbegjæring
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Vellykket.
Oversender dokument som forespurt Hei Vedlagt er dokumenter fra Sak: 2017/1 Løpenr: 53339/2017. Gjør forøvrig oppmerksom på at dette er versjonen hvo...
Innsyn - nyeste arkivplan
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Vellykket.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Grethe Murbræch | rådgiver e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELING...
Korrespondanse med Riksarkivet
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Vellykket.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Grethe Murbræch | rådgiver e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELING...
Innsynsbegjæring - avtaler om arkivansvar
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Delvis vellykket.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Grethe Murbræch | rådgiver e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELING...
Innsyn - oversikt - hva holdes unna offentlig journal?
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Delvis vellykket.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Liv Heier Tysil | arkivleder e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELI...
IBM bostøtte
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Har ikke informasjonen.
Hei, Vi viser til din innsynsforespørsel om vår avtale med Husbanken rundt ansvar for arkivering om kommunens dokumenter. En slik avtale finnes ik...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?