Søgne kommune

En offentlig myndighet

7 henvendelser
Innsyn - oversikt - hva holdes unna offentlig journal?
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Venter på kategorisering.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Liv Heier Tysil | arkivleder e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELI...
Innsynsbegjæring - avtaler om arkivansvar
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Venter på kategorisering.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Grethe Murbræch | rådgiver e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELING...
Korrespondanse med Riksarkivet
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Venter på kategorisering.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Grethe Murbræch | rådgiver e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELING...
Innsyn - nyeste arkivplan
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Venter på kategorisering.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Grethe Murbræch | rådgiver e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELING...
Innsynsbegjæring
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Venter på kategorisering.
Oversender dokument som forespurt Hei Vedlagt er dokumenter fra Sak: 2017/1 Løpenr: 53339/2017. Gjør forøvrig oppmerksom på at dette er versjonen hvo...
Ber om oversikt over slettede journalposter i 2017
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Venter på kategorisering.
*Dette er en automatisk-generert epost* Vi bekrefter å ha mottatt din e-post til Søgne kommune. Henvendelsen vil bli journalført og tildelt saksbehan...
IBM bostøtte
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Har ikke informasjonen.
Hei, Vi viser til din innsynsforespørsel om vår avtale med Husbanken rundt ansvar for arkivering om kommunens dokumenter. En slik avtale finnes ik...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?