Søgne kommune

En offentlig myndighet

9 henvendelser
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Søgne kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei, Viser til din innsynsforespørsel datert 24.06.2019 vedr reglement for folkevalgte. Reglementene er publisert på vår hjemmeside, [1]https://www...
Vår ref 2018/2 Vennlig hilsen Søgne kommune Liv Heier Tysil | arkivleder e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELI...
Postjournal for 2008 - 2014, Søgne
Svar fra Søgne kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Søgne kommune kom først i 2011 skikkelig igang med å lagre Postlister elektronisk. Enkeltdatoene i 2010 ble tatt med i oversendelsen, da disse og...
Innsynsbegjæring
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Vellykket.
Oversender dokument som forespurt Hei Vedlagt er dokumenter fra Sak: 2017/1 Løpenr: 53339/2017. Gjør forøvrig oppmerksom på at dette er versjonen hvo...
Innsyn - nyeste arkivplan
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Vellykket.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Grethe Murbræch | rådgiver e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELING...
Korrespondanse med Riksarkivet
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Vellykket.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Grethe Murbræch | rådgiver e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELING...
Innsynsbegjæring - avtaler om arkivansvar
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Delvis vellykket.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Grethe Murbræch | rådgiver e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELING...
Innsyn - oversikt - hva holdes unna offentlig journal?
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Delvis vellykket.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Liv Heier Tysil | arkivleder e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELI...
IBM bostøtte
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Har ikke informasjonen.
Hei, Vi viser til din innsynsforespørsel om vår avtale med Husbanken rundt ansvar for arkivering om kommunens dokumenter. En slik avtale finnes ik...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?