Skien kommune

En offentlig myndighet

3 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Skien kommune
Svar fra Skien kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei.   Vedlagt følger de valgprotokoller du har bedt om innsyn i. Dette er på det format de produseres og presenteres fra EVA.   Du ønsket ogs...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Skien kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Om du klikker på denne linken finner du reglementer ifht politikerne: https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/politikk-og-innsyn/politisk-orga...
Lønnsnivået i Skien kommune
Svar fra Skien kommune til Mona Olsen den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt følger tilsvarende ark som du har mottatt men med en arkfane som viser st. tekst. Med vennlig hilsen Kari Riis Olesen -----Opprinnelig...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?