Skattedirektoratet

En offentlig myndighet

Offentlig postjournal fra Skattedirektoratet er tilgjengelig fra Offentlig Elektronisk postjournal.

15 henvendelser
  39395472: Nærmere begrunnelse for avslag om innsyn etter offentleglova.PDF Vår dato 24.07.2018 Din dato 12.07.2018 Saksbehandler 800 80 000 Ska...
Jp 1 i sak 2019/1205156 Forespørsel om innhenting av personopplysninger PEP personer: Forespørsel om innhenting av personopplysninger PEP personer.P...
Linkurious hos Skattedirektoratet
Svar fra Skattedirektoratet til Mona Olsen den .
Svært forsinket.
Hei Mona Olsen Jeg viser til din e-post av 8. juli der du ønsker informasjon om når du kan forvente å få innsynsvurdert resten av dokumentene. Store...
Hei Marte Nilsen   Jeg viser til din e-post sendt 7. juli 2018 med begjæring om innsyn i sak 2018/824704 og 2018/820782   Vedlagt følger dokum...
Lønnsnivået hos skattemyndighetene
Svar fra Skattedirektoratet til Monica Stensrud den .
Vellykket.
Hei! Jeg prøver å svare ut innsynssaken du har sendt om lønnsinformasjonen til nåværende og tidligere toppledere i skatteetaten.   Skatteetaten...
Digital Samhandling Offentlig og Privat (prosjektet DSOP)
Svar fra Skattedirektoratet til Sylvia den .
Delvis vellykket.
Hei   Vises til innsynsbegjæring. Herved gis innsyn til relevante dokumenter vedrørende Skatteetaten's relasjon til og arbeid i prosjektet Digital...
Skattedirektoratet og GDPR
Svar fra Skattedirektoratet til Herman Langvik den .
Svært forsinket.
  Hei,   Takk for e-posten din! Den blir sendt til en saksbehandler.   Dette er et automatisk svar. Derfor ber vi om at du ikke svarer på denne e...
  Hei,   Takk for e-posten din! Den blir sendt til en saksbehandler.   Dette er et automatisk svar. Derfor ber vi om at du ikke svarer på denne e...
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [epostadresse] dersom du har behov fo...
Skatt på inntekt fra prostitusjon
Svar fra Skattedirektoratet til Marte Nilsen den .
Vellykket.
Hei Marte. Vedlagt dokumentet du har bedt om innsyn i.  Med vennlig hilsen/Kind regards Øystein Hov Seniorskattejurist Skattedirektoratet Rett...
Opphavsrettsstatus for aksjonærregisteret?
Henvendelse til Skattedirektoratet, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Denne henvendelsen har fått saksnummer 2015/1161890 hos Skattedirektoratet og kan ses på https://oep.no/search/result.html?period=none&dateType=documen...
Bitcoin - EU-domstolens dom 264/14
Klage sendt til Skattedirektoratet av E Lund den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Skattedirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Skattedirektoratet s...
Innsynsbegjæringer AR 2015
Klage sendt til Skattedirektoratet av Harald den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Skattedirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Skattedirektoratet s...
Aksjonærregisteret
Svar fra Skattedirektoratet til Harald den .
Venter på behandling av klage.
Hei Harald,   Viser til innsynsforespørsel 2015/934775. Vi sender deg gjerne en minnepinne med opplysninger fra Aksjonærregisteret i 2015. Du må g...
Vi viser til din innsynsforespørsel i sak 2015/1175726. Innsynsforespørselen er innvilget. Dokumentene i saken følger vedlagt. Mvh Bjørnar Buvig...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?