Sandøy kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Postjournal for 2008 - 2015, Sandøy
Oppfølging sendt til Sandøy kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Sandøy kommune, Forespørselen gjelder postlister 2008 til 2015. Er klage oversendt Fylkesmannen? Kan jeg få et saksnummer? Har ikke hørt no...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?