Sandnes kommune

En offentlig myndighet

7 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Sandnes
Svar fra Sandnes kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Halvard Nygård   Viser til din tilbakemelding av 7. oktober 2019 hvor du opplyser om at min e-post av samme dag var sendt til feil adresse. Jeg hå...
Valgprotokoll 2019, Sandnes kommune
Svar fra Sandnes kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei igjen   Alle stemmesedler er telt minst tre ganger, der minst to ganger er manuell. Avvikene mellom manuell og maskinell telling kunne i alle...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sandnes kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei! I Sandnes har vi et eget reglement for folkevalgte i Sandnes kommune som heter Retningslinjer for økonomisk godtgjørelse for folkevalgte i Sandne...
Vedlagt oversendes dokument 17. Beklager at dette ble sendt til din Digipostadresse. Med vennlig hilsen Turid Skadsem Arkivkonsulent  - Dokumentsent...
Vedlagt oversendes etterspurt dokument fra offentlig journal. Med vennlig hilsen Annette Halvorsen Arkivkonsulent Dokumentsenteret Sandnes kommune h...
Stråling mobilmast
Svar fra Sandnes kommune til Hermann den .
Vellykket.
Hei. Under finner du link til alle dokumentene i sak 15/11122. http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES/Case/Details/15032629?q=15%2F11122 Med vennl...
Samband regelverk
Svar fra Sandnes kommune til Hermann den .
Vellykket.
Hei, Vedlagt er forespurt dokument fra offentlig journal. Mvh Brit Gjesdal Arkivkonsulent - Dokumentsenteret Tlf. 51 33 58 90 Sandnes kommune www....

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?