Salangen kommune

En offentlig myndighet

3 henvendelser
Innsyn i arbeidsavtaler og driftsavtaler Sjøvegan statlige mottak
Svar fra Salangen kommune til Navn Navnesen den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger liste over ansatte ved Sjøvegan statlige mottak – inneholder stillingsstørrelse og startdato. I tillegg siste arbeidsavtaler til motta...
Vedlagt følger detaljregnskap for Sjøvegan statlige asylmottak for perioden 01.01.2010-31.08.2018. Kommunen skiftet økonomisystem mellom år 2013 og...
Hei!   Her kommer offentlige dokumenter som har vært sendt fra mottakets e-post i henhold til det du etterspør.     Med vennlig hilsen Jen...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?