Ruter AS

En offentlig myndighet, også kalt ruter

Ruter AS publiserer offentlig postjournal som PDF for de siste 12 uker.

4 henvendelser
Ruters utredning av trikk i Skovveien
Svar fra Ruter AS til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
    Innsyn i Ruters ref. 2009/4408-54 er innvilget, og dokumentet/dokumentene følger vedlagt. Eventuelle spørsmål om saken kan rettes til Ruters...
RuterBillett-app
Henvendelse til Ruter AS, gjort av B. Waldron. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Avslått
Kildekoden til app-en er omtalt på https://www.digi.no/artikler/utvikler-felles-billettsystem-for-store-deler-av-sor-norge/379217 .
Elektronisk billettering i Ruter As - RuterBillett
Svar fra Ruter AS til B. Waldron den .
Venter på kategorisering.
    Innsyn i Ruters ref. 2009/1132-80 er delvis innvilget. Deler av dokumentet/dokumentene er sladdet med hjemmel i offl. § 13, 1. ledd og fvl. §...
Produsent og pris på «fiendtlig benker» på Nydalen T-banestasjon
Henvendelse til Ruter AS, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Venter på behandling av klage.
Jeg har ennå ikke fått svar på innsynshenvendelsen og heller ikke på klagen. Jeg sjekket nettopp via http://innsyn.no/ og kunne der se at henvendelsen...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?