Ruseløkka skole

En offentlig myndighet

3 henvendelser
Hi there, In case you missed it, Merete Hansen ([epostadresse]) shared "Innsynsbegjæring Ruseløkka skole" with you on Dropbox. [1]View on Dropbox...
Ruseløkka skoles postjournal for 2017
Henvendelse sendt til Ruseløkka skole av Åpen skole den .
Forsinket.
Kjære Ruseløkka skole, Ber om å få utlevert postjournalen for 2017. Det følger av offentleglova § 10 at «organet skal føre journal etter reglene i...
Krav om innsyn i rutiner for journalføring ved skolen
Henvendelse sendt til Ruseløkka skole av Åpen skole den .
Forsinket.
Kjære Ruseløkka skole, I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i: – Skolens rutiner/retningslinjer for arkiv og saksbehandlere i forhold...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?