Roan kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Tilbakemelding på innsynshenvendelse. Ordførerens/kommunens dialog med TrønderEnergi pr mail og sms følger vedlagt. Roan kommune for ordfører Einar...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Roan kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt følger vedtatte reglement for godgjørelse til folkevalgte i Roan kommune. Roan kommune Iren Aronsen Viken Konsulent -----Opprinnelig melding-...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?