Roan kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Roan kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger vedtatte reglement for godgjørelse til folkevalgte i Roan kommune. Roan kommune Iren Aronsen Viken Konsulent -----Opprinnelig melding-...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?