Riksadvokaten

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Lønnsnivået ved Riksadvokaten
Svar fra Riksadvokaten til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som foranlediger svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig....
Innledning Det vises til din henvendelse 29. juni d.å., som forstås som en purring/klage over manglende saksbehandling av din e-post den 29. desember...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?