Rakkestad kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Rakkestad kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Viser til henvendelse vedr. ovennevnte og oversender gjeldende reglement.   (Ny politisk struktur og nytt reglement er vedtatt våren 2019, med ikr...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?