Porsgrunn kommune

En offentlig myndighet

3 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Porsgrunn kommune
Svar fra Porsgrunn kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
 
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Porsgrunn kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei Oversender folkevalgtreglement for Porsgrunn kommune     [1]Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse:...
Lønnsnivået i Porsgrunn kommune
Svar fra Porsgrunn kommune til Monica Stensrud den .
Delvis vellykket.
Hei ! Beklager at innsynsbegjæringen ikke er besvart før, men det har vært og er ferietid. Besvarelse på innsynsbegjæring av 29. juni 2018: Per Wold...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?