Politiets utlendingsenhet

En offentlig myndighet

4 henvendelser
Nasjonale ID-kort
Svar fra Politiets utlendingsenhet til Mona Olsen den .
Avslått
Deres ref.: Vedlagt oversendes journalpost 201800567/25 fra vårt arkiv. Vennlig hilsen Politiets utlendingsenhet   Vedlegg:       Klage over...
Deres ref.: Vedlagt oversendes journalpost 201800567/24 fra vårt arkiv. Vennlig hilsen Politiets utlendingsenhet Vedlegg:       Innsyn etter of...
Deres ref.: Vedlagt oversendes journalpost 201800567/23 fra vårt arkiv. Vennlig hilsen Politiets utlendingsenhet Vedlegg:       Klage over inns...
Hei, Viser til din e-post av i dag, 07.06.2018 kl. 07.50, hvor du fremsetter klage grunnet manglende svar på ditt innsynskrav. Det vises til at de off...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?