Politiets IKT-tjenester

En offentlig myndighet

5 henvendelser
Leverandører av IKT-tjenester til politiet
Svar fra Politiets IKT-tjenester til Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
  Viser til klage på delvis innsyn datert 04.07.2018, med tema leverandører av IKT-tjenester til politiet.   Fire leverandørnavn er unntatt, jam...
Palantir hos Politiets IKT-tjenester
Svar fra Politiets IKT-tjenester til Olivia Paulsen den .
Har ikke informasjonen.
I svar på klage av 3. juli 2018 presiseres det at Politiets IKT-tjenester ikke besitter dokumenter og korrespondanse som om handler Palantir.   So...
Politiets IKT-tjenester Vi bekrefter å ha mottatt din e-post via [Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]<mailto:[epostadresse]>. E-po...
Politiets IKT-tjenester sin postjournal for 2018
Svar fra Politiets IKT-tjenester til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Hei! Viser til klage datert 16. juni knyttet til forespørsel om innsyn i Politiets IKT-tjenester sin postjournal. Sender herved postlistene for 2018....
Hei Politiets IKT-tjenester mottok 16.03.2017 krav om innsyn i blant annet opplysninger knyttet til programvaren som utgjør politiets datasystem Ba...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?