Politidirektoratet

En offentlig myndighet

33 henvendelser
Hei,   Se vedlagte saksdokument.     Med hilsen Postmottak Politidirektoratet Ørvar Sigfusson Deres referanse: NATIONAL POLICE DIRECTO...
Palantir hos POD
Svar fra Politidirektoratet til Olivia Paulsen den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt det siste dokumentet, som nevnt i epost nedenfor.   Med vennlig hilsen Kari-Grethe Stave politiinspektør Politidirektoratet Internasjo...
Antall ruskontrakter i 2017 på landsbasis og gjennomføringsrate
Svar fra Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Hei.   Klagen din er herved oversendt til Justisdepartementet for vurdering.   Mvh Postmottak Politidirektoratet [Politidirektoratet henv...
Kripos-rapporten om Hansken
Svar fra Politidirektoratet til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Hei, vi må bare beklage hvis våre svar og korrespondanse har bidratt til uklarhet. Vi håper følgende kan bidra til mer klarhet: Sak 201802691 er sak...
PODs saksbehandling av innsyn i personalmapper
Svar fra Politidirektoratet til Herman Langvik den .
Svært forsinket.
Ved søk på "personalmappe" finner vi 9 saker som er registrert som klagesaker fra underliggende organ hvorav to er registrert som avgjorte. Med hils...
Ber dere følge opp innsynssak med Politiets utlendingsenhet
Henvendelse sendt til Politidirektoratet av Herman Langvik den .
Svært forsinket.
Kjære Politidirektoratet, Ber dere følge opp denne innsynssaken med Politiets utlendingsenhet: https://www.mimesbronn.no/request/politiets_utlendin...
Kritikkverdige forhold i Øyvind Buraas sin personalmappe
Klage sendt til Politidirektoratet av rusinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
PODs forberedelser til innføringen av GDPR
Klage sendt til Politidirektoratet av Monica Stensrud den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
Digital Samhandling Offentlig og Privat (prosjektet DSOP)
Henvendelse sendt til Politidirektoratet av Sylvia den .
Svært forsinket.
Kjære Politidirektoratet, Innsynsbegjæring gjelder et prosjekt "Digital Samhandling Offentlig - Privat" i Finans Norge der politiet deltar. Jeg ber...
Uenighet om innsyn i personalmapper
Klage sendt til Politidirektoratet av Herman Langvik den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
Politiets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk
Henvendelse sendt til Politidirektoratet av Olivia Paulsen den .
Svært forsinket.
Kjære Politidirektoratet, I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i: – Politiets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk hos borgere....
Innsats mot konkurskriminalitet
Svar fra Politidirektoratet til B. Waldron den .
Venter på kategorisering.
    Fra: Astrid Birgitte Borge Sendt: 19. oktober 2016 22:08 Til: '[epostadresse]' Emne: Klage på avslag over begjæring om innsyn i Politidirekt...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?