Øygarden kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Øygarden kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Det vert vist til vedlagte skriv.             Med venleg helsing   Birte Rine Young Fagansvarleg arkiv Øygarden kommune   Tel...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?