Øygarden kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Det vert vist til vedlagte skriv.             Med venleg helsing   Birte Rine Young Fagansvarleg arkiv Øygarden kommune   Tel...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?