Oslo universitetssykehus HF

En offentlig myndighet

3 henvendelser
ATT: Geir Eliassen,   Det vises til korrespondanse vedrørende ditt innsynskrav om lederlønninger i OUS. I den første oversendelsen har det kommet...
  Det vises til mail datert 29. juni som er klage over behandling av et innsynskrav som tidligere er gjort gjeldende av Rusinnsyn og Ola Selvik som...
Nei, ingen i min avdeling, det vet jeg Mvh, Liliana Bachs Ass avdelingsleder avd for rettsmedisinske fag IKKE SENSITIVT INNHOLD

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?