Oslo kommune, Velferdsetaten

En offentlig myndighet

4 henvendelser
Vi viser til e-post med innsynsbegjæring fra Rusinnsyn datert 28.12.17  Vedlagt følger dokumentene det bes om innsyn i. Antallet og størrelsen på dok...
Hei, Viser til din klage på avslag på innsyn i sak 201600796 dokument 46, som ble delvis unntatt fra offentlighet. Saken er behandlet av Fylkesmannen...
Kjære Rusinnsyn   Vi viser til din innsynsbegjæring datert 1. februar 2017. Vedlagt følger dokumentet du ber om innsyn i.   Mvh Bjarne Johan...
Hei!   Velferdsetaten viser til din henvendelse om innsyn i møtereferat fra møter vi har hatt med Stiftelsen Retretten av 26.12, samt mail av 6 og...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?