Oslo kommune, Velferdsetaten

En offentlig myndighet

7 henvendelser
Hei!   Henviser til innsynskrav fra 17.05.18 og klager av 30.05 og 09.06.18. Som du ser av e-posten under ble svaret på innsynsbegjæringen sendt f...
Hei   Velferdsetaten henviser til innsynsbegjæring av 7. mai og sender over de aktuelle dokumentene.   Med vennlig hilsen  Kathrine Tveit He...
RIOs tilskudd fra Velferdsetaten i 2018
Oppfølging sendt til Oslo kommune, Velferdsetaten av rusinnsyn den .
Vellykket.
Kjære Kathrine Tveit Heggset, Tusen takk. Ønsker deg en god helg. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Vi viser til e-post med innsynsbegjæring fra Rusinnsyn datert 28.12.17  Vedlagt følger dokumentene det bes om innsyn i. Antallet og størrelsen på dok...
Hei, Viser til din klage på avslag på innsyn i sak 201600796 dokument 46, som ble delvis unntatt fra offentlighet. Saken er behandlet av Fylkesmannen...
Kjære Rusinnsyn   Vi viser til din innsynsbegjæring datert 1. februar 2017. Vedlagt følger dokumentet du ber om innsyn i.   Mvh Bjarne Johan...
Hei!   Velferdsetaten viser til din henvendelse om innsyn i møtereferat fra møter vi har hatt med Stiftelsen Retretten av 26.12, samt mail av 6 og...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?