Oslo kommune, Velferdsetaten

En offentlig myndighet

3 henvendelser
Epost fra kommunen til Retretten datert 4. januar 2017
Svar fra Oslo kommune, Velferdsetaten til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Hei, Viser til telefonsamtale tidligere i dag. Vi bekrefter å ha mottatt Fylkesmannens vedtak. Du kan forvente svar fra oss i løpet av neste uke....
Kjære Rusinnsyn   Vi viser til din innsynsbegjæring datert 1. februar 2017. Vedlagt følger dokumentet du ber om innsyn i.   Mvh Bjarne Johan...
Hei!   Velferdsetaten viser til din henvendelse om innsyn i møtereferat fra møter vi har hatt med Stiftelsen Retretten av 26.12, samt mail av 6 og...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?