Oslo kommune, utdanningsetaten

En offentlig myndighet

12 henvendelser
Avtaler Utdanningsetaten har med Facebook
Oppfølging sendt til Oslo kommune, utdanningsetaten av P. Reinholdtsen den .
Forsinket.
Kjære Trine Synøve Lie Larsen, Takk for oppdateringen. Jeg antar vi er enige om at det skal være mulig å sende unger på skolen i Oslo uten at opply...
Avtaler Utdanningsetaten har med Apple
Svar fra Oslo kommune, utdanningsetaten til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Dette dokumentet er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegg for innholdet i utsendelsen.   Oslo kommune Utdanningsetaten Mona Olsen Dato:...
Lønnsnivå i Utdanningsetaten
Svar fra Oslo kommune, utdanningsetaten til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Første henvendelsen i denne innsynsbegjæringen kom 8.7.18. For øvrig vises det til svar avgitt i tidligere epost. Med vennlig hilsen Utdanningsetate...
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Elevenes iPad i Oslo-skolen og personvern
Svar fra Oslo kommune, utdanningsetaten til Mona Olsen den .
Svært forsinket.
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Informasjon om kodekurs på AKS for 4. trinn
Svar fra Oslo kommune, utdanningsetaten til P. Reinholdtsen den .
Venter på behandling av klage.
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?