Oslo kommune, byrådet

En offentlig myndighet

16 henvendelser
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Trikkesporet i Frognerveien/ved Solli plass
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Monica Stensrud den .
Har ikke informasjonen.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?