Oslo kommune, byrådet

En offentlig myndighet

16 henvendelser
Lønnsnivået i Byrådet
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Marte Nilsen den .
Vellykket.
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Veireno-saken
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Nye trikker i Oslo
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Monica Stensrud den .
Delvis vellykket.
Saksnummeret er 201003273; samme saksnr som korrespondanse vedr din innsynshenvendelse er journalført på, og samme saksnummer som tilsendt link av i gå...
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Oslo og European Cities Against Drugs (ECAD)
Svar fra Oslo kommune, byrådet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?