Oslo kommune, byrådet

En offentlig myndighet

16 henvendelser
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Boligbygg-skandalen
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Marte Nilsen den .
Svært forsinket.
 1 av 2   Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et orig...
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Behandling av klager om nekt av informasjon hos byrådet i Oslo
Klage sendt til Oslo kommune, byrådet av Ørvar Sigfusson den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Oslo kommune, byrådet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byr...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?