Oslo kommune, bymiljøetaten

En offentlig myndighet

7 henvendelser
Container og søppelposer i gatebildet i Oslo
Oppfølging sendt til Oslo kommune, bymiljøetaten av Ørvar Sigfusson den .
Delvis vellykket.
Kjære Erik Hegbom, I deres skriv da sies det at det ikke er hjemmel å skrive ut straffegebyrer på containere eller søppelsekker fra spesielle firmaer...
  Fylkesmannens vedtak i klagesak - Oslo kommune - Bymiljøetaten - innsyn i dokumenter vedr innkjøp og implementering av teknologi for skiltavlesnin...
Bymijøetaten om innkjøp av trikker i Oslo
Svar fra Oslo kommune, bymiljøetaten til Monica Stensrud den .
Har ikke informasjonen.
Til Monica Stensrud Dokumentet 18/00001-608 Vedrørende klage - Innsyn - All korrespondanse knyttet til innkøp av trikker for saken Innsyn 2018 er uts...
Til Monica Stensrud Dokumentet 18/00001-470 Ny henvendelse - Innsyn - All korrespondanse knyttet til utbedring av trikkesporet ved Solli plass - Frog...
Bymiljøetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Din henvendelse vil bli videresendt aktuell saksbehandler for behandling.   Med vennlig hilsen...
Nå sent i mai trillet rapporten inn i Jann Schlichtings e-postkasse fra Ruter. De ga seg helt. Den var hemmeligholdt fra 14.april 2015. Hvorfor?...
Data frå sykkelteljarane dykkar
Henvendelse til Oslo kommune, bymiljøetaten, gjort av Odin Hørthe Omdal. Merknad av Innsynsanmodning den .
Vellykket.
Til en annen gang - dersom en etat viser til at de ikke kan behandle en begjæring på grunn av ferieavvikling, kan man vise til Justisdepartementets ret...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?