Oslo kommune

En offentlig myndighet

7 henvendelser
Lønnsøkninger for ledere og lønn for stillingskodene i kommunene
Svar fra Oslo kommune til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?