Ørland kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi
Henvendelse sendt til Ørland kommune av Tor med hammeren den .
Svært forsinket.
Kjære Ørland kommune, Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019. M...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Ørland kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt finner du Ørland kommunes gjeldende reglement for folkevalgte. Ørland kommune har ikke noe tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksl...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?