Orkdal kommune

En offentlig myndighet

3 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Orkdal kommune
Svar fra Orkdal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Orkdal kommune skal fra 01.01.2020 slå seg sammen med Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord. Det nye navnet er Orkland kommune. Svar. 1. Foreløpig opp...
Hei Tor med hammeren, Dokumentet 19/01914-2 Svar på forespørsel om innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Henvendelse sendt til Orkdal kommune av Tarjei Leer-Salvesen den .
Svært forsinket.
Hei Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte. I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysnings...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?