Oppdal kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Oppdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Som svar på din forespørsel av 24.6.19  ang. innsyn så legges det ved link til reglement for kommunestyret.  Ligger også på vår hjemmeside under...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?