Olje- og energidepartementet

En offentlig myndighet

4 henvendelser
Dette er en automatisk generert e-post fra Olje- og energidepartementets e-postmottak. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehan...
Det vises til ønske om ytterligere begrunnelse for avslag i innsynsbegjæringer i dokumentene i saksnummer 16/2571, 16/2521 og 10/464 som omhandler av...
Dokumenter i sak 2016/310
Svar fra Olje- og energidepartementet til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Saksnr. 16/2362   Det vises til eposter 2. og 23. juli 2016, der du ber om ny behandling av OEDs avslag på innsynsbegjæring i dokument 2016/310-10...
I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forva...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?