NRK - Norsk rikskringkasting AS

En offentlig myndighet

6 henvendelser
Konflikt i NRK, de ansatte streiker
Svar fra NRK - Norsk rikskringkasting AS til Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
Til Marte Nilsen. Vedlagt følger dokumentene som ble oversendt Kulturdepartementet i forbindelse med behandling av din klagesak mot NRK. I tillegg t...
Hei,   Vi erkjenner at arkivering og journalføringen ikke er god nok i NRK, men det er en voksende bevissthet i organisasjonen på viktigheten av å...
Innsyn i lønn
Svar fra NRK - Norsk rikskringkasting AS til Ingeborg Johansen den .
Vellykket.
Hei, Viser til din innsynsbegjæring nedenfor.   Brutto årslønn for Susann Michaelsen er kr 534.350     Vennlig hilsen May Irene Solum Arkivar,...
Lønnsoversikt
Svar fra NRK - Norsk rikskringkasting AS til Kaja Johansen den .
Vellykket.
Hei.   Viser til ovennevnte innsynsbegjæring. Innsyn er innvilget.   Vedlagt ligger oversikt over medarbeidere i NRK med en bruttolønn over kr....
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [epostadresse] / Any a...
Opplysninger samlet inn av mobil-app ved navn Fantorangen
Henvendelse til NRK - Norsk rikskringkasting AS, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Jeg har i dag spurt Datatilsynet om de deler NRKs forståelse av hva som er personopplysninger, se https://www.mimesbronn.no/request/behandling_av_pers...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?