NRK - Norsk rikskringkasting AS

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [epostadresse] / Any a...
Opplysninger samlet inn av mobil-app ved navn Fantorangen
Henvendelse til NRK - Norsk rikskringkasting AS, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Jeg har i dag spurt Datatilsynet om de deler NRKs forståelse av hva som er personopplysninger, se https://www.mimesbronn.no/request/behandling_av_pers...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?