Norges Høyesterett

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Lønnsnivået ved Høyesterett
Svar fra Norges Høyesterett til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Olivia Paulsen,   Jeg viser til Deres e-brev 8. juli 2018 nedenfor med begjæring om innsyn i lønnsopplysninger for ansatte i Høyesterett.   Ve...
Det vises til e-post datert 17. juni 2018 der det bes om innsyn i Høyesteretts dommer fra 2010.   Høyesteretts dommer fra 2010 er publisert på vår...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?