Nordre Land kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Nordre Land kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei! Reglement for folkevalgte finner du på Nordre Land kommune sine hjemmesider, under fanene Politikk og planer - for folkevalgte; https://www.nordr...
Dokumentasjon i forbindelse med innleie av privat barnevernleder
Svar fra Nordre Land kommune til Navn Navnesen den .
Venter på kategorisering.
Se vedlegg   Tjenesteområde Velferd Navn Navnesen Deres ref.: Vår ref.: 18/2627-2/BDN Dokka, 17.09.2018 Svar på klage over innsyn etter Offent...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?