Nordkapp kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Begjæring om innsyn i kontrakt for kjøp av sak-/arkivsystem
Henvendelse til Nordkapp kommune, gjort av Allvis. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Det ser ut til at kontraktens bilag, som inneholder beskrivelse av hva som konkret skal leveres, mangler. Den vedlagte kontrakten er en standardkontra...
Kommunens utbetalinger til leverandører
Henvendelse sendt til Nordkapp kommune av Bente Hagen den .
Svært forsinket.
Kjære Nordkapp kommune, Jeg ønsker innsyn i alle utbetalinger til leverandører for regnskapsåret 2015. Med vennlig hilsen, Bente Hagen

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?