Nordkapp kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Begjæring om innsyn i kontrakt for kjøp av sak-/arkivsystem
Oppfølging sendt til Nordkapp kommune av Allvis den .
Vellykket.
Kjære Randi Jørgensen, Takk! :-) Med vennlig hilsen, Allvis
Kommunens utbetalinger til leverandører
Henvendelse sendt til Nordkapp kommune av Bente Hagen den .
Svært forsinket.
Kjære Nordkapp kommune, Jeg ønsker innsyn i alle utbetalinger til leverandører for regnskapsåret 2015. Med vennlig hilsen, Bente Hagen

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?