Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil)

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Nomil
Klage sendt til Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Post, Ønsker at klage oversendes Fylkesmannen. Klagen gjelder følgende dokument: - 2018 12 10 Rapport frå sikkerhetsgjennomgang av ISY ProAk...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?