Nittedal kommune

En offentlig myndighet

5 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Nittedal kommune
Svar fra Nittedal kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Hei, Beklager at dette har gått meg hus forbi. Begge protokollene ligger ute på internett, og det er det eneste formatet jeg har de i; https://opengov...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Nittedal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, her er link til: - Felles reglement for alle Nittedal kommunes politiske organer: https://www.nittedal.kommune.no/globalassets/02-dokumenter/polit...
  Hei! Viser til din innsynsbegjæring - 11/04016-4 - Reklamasjon - Noark 4 uttrekk fra sak/arkivsystem EDB sak og Arkiv Vedlagt oversendes dokum...
Parkering forbudt, Shelltomta ved Vargveien, Hakadal
Svar fra Nittedal kommune til Rune Bjørnson den .
Svært forsinket.
Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt e-posten din.    Den blir videresendt til rett person og fulgt opp så snart som mulig.   Med vennl...
Planen har ikke vært på høring ennå, planforslaget legges frem for førstegangsbehandling i formannskapet neste mandag. Vedlagt er oppsummering av uttal...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?