Nittedal kommune

En offentlig myndighet

3 henvendelser
  Hei! Viser til din innsynsbegjæring - 11/04016-4 - Reklamasjon - Noark 4 uttrekk fra sak/arkivsystem EDB sak og Arkiv Vedlagt oversendes dokum...
Parkering forbudt, Shelltomta ved Vargveien, Hakadal
Svar fra Nittedal kommune til Rune Bjørnson den .
Svært forsinket.
Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt e-posten din.    Den blir videresendt til rett person og fulgt opp så snart som mulig.   Med vennl...
Planen har ikke vært på høring ennå, planforslaget legges frem for førstegangsbehandling i formannskapet neste mandag. Vedlagt er oppsummering av uttal...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?