Nesseby kommune - Unjárgga gielda

En offentlig myndighet

1 henvendelse
  9900: Reglement for politiske og partssammensatte utvalg, delegasjonsreglement og godgjørelse til folkevalgte.pdf Unjárgga gielda/ Nesseby kommun...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?