Nasjonal sikkerhetsmyndighet

En offentlig myndighet

5 henvendelser
Datainnbrudd - Sunwind/Firmawebben
Svar fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Foreløpig svar - Preliminary answer Din melding er mottatt og vil bli ekspedert av vårt Arkiv. Your message is received and will be handled by our...
Foreløpig svar - Preliminary answer Din melding er mottatt og vil bli ekspedert av vårt Arkiv. Your message is received and will be handled by our...
Vår saksreferanse: A03 – S:17/02536   Hei   Vi viser til din innsynsbegjæring av 09.06.2017 hvor du ber om innsyn i vår sak A03 – S:17/02455.  ...
Lagring og behandling av POB
Svar fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet til Sean K den .
Svært forsinket.
Hei Din henvendelse er mottatt NSM og er sendt videre til riktig avdeling. De vil sende deg et svar så rakt det lar seg gjøre. For mer informasjon om...
Personvern og bruk av Google Analytics på nsm.stat.no
Klage sendt til Nasjonal sikkerhetsmyndighet av P. Reinholdtsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Postmottak NSM, Dette gjelder sak A03-S:17/00226. For 10 uker siden ba jeg om innsyn i vurderinger gjort av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet om b...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?