Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

En offentlig myndighet

11 henvendelser
Hei Viser til begjæring om innsyn i lønnsopplysninger nedenfor. Direktøren i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er ansatt av Samferdselsdepartementet....
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til din innsynsbegjæring.   Vedlagt er kopi av databehandleravtale.   Med vennlig hilsen   Lo...
Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument Oversendelse av avsluttende brev - innsyn i opplysninger hos UNINETT Norid AS i sak Klage på avslag...
Nkom viser til din e-post av 17. september der du fremsender klage på manglende dokumentinnsyn på innsyn mottatt hos oss 12. september.   Nkom bek...
FM radio støy
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Hermann den .
Delvis vellykket.
-----Opprinnelig melding----- Fra: Lunestad, Tore Sendt: 26. august 2016 13:48 Til: 'Hermann' Emne: Svar på innsynsbegjæring Hei, Vedlagt etterspur...
Innsyn i dokumenter om Myanmar
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Ingeborg Johansen den .
Delvis vellykket.
Ingeborg Johansen Dokumentet 1603140-2 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i dokumenter om Myanmar for saken Innsynssak - Myanmar-pro...
NORIDs søknad om dispensasjon fra domeneforskriften
Henvendelse til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, gjort av Håkon Wium Lie. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Jeg har bedt Samferdselsdepartementet om innsyn i det første dokumentet i saken via https://www.mimesbronn.no/request/soknad_fra_norid_via_nkom_om_dis...
Toppnivådomenene .bv og .sj
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Ole Aamot den .
Vellykket.
Hei Vi viser til din henvendelse av 12. oktober 2015, vedrørende domeneforvaltning og kostnaden ved registrering av domener, blant annet under priv.no...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?