Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

En offentlig myndighet

12 henvendelser
Antall PMR
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Daniel Viken den .
Venter på kategorisering.
Message in English below. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vennlig hilsen Nasj...
API for HEIMDALL-1 og HEIMDALL-1-UHF, sak (2017/2135)
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Message in English below. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vennlig hilsen Nasj...
Hei Viser til begjæring om innsyn i lønnsopplysninger nedenfor. Direktøren i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er ansatt av Samferdselsdepartementet....
Oppbevaring av POB
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Sean K den .
Svært forsinket.
Message in English below. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vennlig hilsen Nasj...
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til din innsynsbegjæring.   Vedlagt er kopi av databehandleravtale.   Med vennlig hilsen   Lo...
Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument Oversendelse av avsluttende brev - innsyn i opplysninger hos UNINETT Norid AS i sak Klage på avslag...
Nkom viser til din e-post av 17. september der du fremsender klage på manglende dokumentinnsyn på innsyn mottatt hos oss 12. september.   Nkom bek...
Klage på manglende behandling av innsynskrav hos Uninett Norid
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til J. Dahl den .
Venter på kategorisering.
Viser til din epost av 10. september vedrørende: «Innsynshenvendelse etter Offentleglova – klage på manglende behandling av innsynskrav hos Uninett N...
FM radio støy
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Hermann den .
Delvis vellykket.
-----Opprinnelig melding----- Fra: Lunestad, Tore Sendt: 26. august 2016 13:48 Til: 'Hermann' Emne: Svar på innsynsbegjæring Hei, Vedlagt etterspur...
Innsyn i dokumenter om Myanmar
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Ingeborg Johansen den .
Delvis vellykket.
Ingeborg Johansen Dokumentet 1603140-2 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i dokumenter om Myanmar for saken Innsynssak - Myanmar-pro...
NORIDs søknad om dispensasjon fra domeneforskriften
Henvendelse til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, gjort av Håkon Wium Lie. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Jeg har bedt Samferdselsdepartementet om innsyn i det første dokumentet i saken via https://www.mimesbronn.no/request/soknad_fra_norid_via_nkom_om_dis...
Toppnivådomenene .bv og .sj
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Ole Aamot den .
Vellykket.
Hei Vi viser til din henvendelse av 12. oktober 2015, vedrørende domeneforvaltning og kostnaden ved registrering av domener, blant annet under priv.no...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?