Nærings- og fiskeridepartementet

En offentlig myndighet

16 henvendelser
Lukas P. Johnson                   Deres ref Vår ref Dato   15/5513-2 04.12.15   Avslag på krav om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?