Moss kommune

En offentlig myndighet

6 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Moss kommune
Svar fra Moss kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på svar.
Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via [Moss kommune henvendelses-e-postadresse]. Henvendelsen blir formidlet videre til riktig instans. Hen...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Moss kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei, Her finner du gjeldende reglementer og retningslinjer for opplysningsutveksling for Moss kommune.. https://www.moss.kommune.no/politikk/for-pol...
IKT-sikkerhet
Svar fra Moss kommune til B. Anonym den .
Avslått
Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via [Moss kommune henvendelses-e-postadresse]. Henvendelsen blir formidlet videre til riktig instans. Henve...
Innsyn i rammeavtale Sak/arkiv
Svar fra Moss kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Hei, Vi vedlegger som avtalt dokumenter i henhold til deres krav om innsyn. * Anskaffelsesprotokoll (vedlegges) * Åpningsprotokoll (vedlegges) * Korr...
Journalutskrift - sak 12/4721
Svar fra Moss kommune til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Se vedlegg   Moss kommune B. Waldron Deres ref.: Vår ref.: 16/62263/TJ Dato: 19.12.2016 Svar - Re: 16/20238-8 Innsynshenvendelse etter Offentli...
Bruk av nettskyen Microsoft Office 365 - Moss Kommune
Svar fra Moss kommune til B. Waldron den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger vårt vedtak av 10.4.2017 i innsynssak. Vedtaket sendes kun per epost. Vennlig hilsen Cathrine Lied Meyer seniorrådgiver Juridisk...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?