Midsund kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Midsund kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt oversendes gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte Mvh Ruben Raknes -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salvesen <...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?